Arbejdstilsynet er blevet mere effektivt

Af David Grünhagen, BAT

Arbejdstilsynet har siden november 2017 brugt en ny tilsynsmetode i bygge- og anlægsbranchen. Tidligere brugte Arbejdstilsynet den såkaldte risikobaserede tilgang. Det var ikke effektivt i bygge og anlæg, da det var svært at finde de relevante byggepladser. Der blev givet afgørelser til 22,6% af alle virksomheder i alle brancher mod kun 12,7% af BA-virksomheder, hvilket ikke afspejlede det gængse billede af bygge og anlæg.

Ny effektiv tilsynsmetode

Med den nye metode finder Arbejdstilsynet selv byggepladserne, der skal have besøg. Nu bliver  hele byggepladsen kontrolleret; ikke kun nogle enkelte aktører eller nogle enkelte arbejdsmiljøproblemer. Det har givet gode resultater, hvorfor beskæftigelsesministeren Troels Lund Poulsen (V) og partierne i arbejdsmiljøforligskredsen har besluttet at forlænge forsøgsordningen. Nu finder Arbejdstilsynet materielle problemer hos 45% af virksomhederne i byggeriet, hvilket er en stor stigning. BAT’s beregninger viser desuden, at der er flere reaktioner per besøg i 2017 og 2018 (3,1 reaktion i 2017 og 3,5 i 2018) end i perioden 2012-2016 (1,6 – 2,1 reaktion mellem 2012 og 2016). Det tyder ligeledes på, at den nye tilsynsmetode er ganske effektiv.

Kilde: BAT, beregninger af tal fra Arbejdstilsynet

 

Færre byggepladser får AT-besøg

Over en årrække har der været nedskæringer hos Arbejdstilsynet. Det kan aflæses i antallet af besøg hos virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen. Frem til 2015 steg antallet af besøg, som bagefter faldt forholdsvis kraftigt. Der var således kun 1861 besøg i 2017 mod 3959 besøg i 2015. Det er et problem, når antallet af byggeopgaver omvendt er stigende de seneste par år.

Kilde: Arbejdstilsynet

 

Langt flest reaktioner gives ikke overraskende til delbranchen ”opførelse og nedrivning af byggeri”, som er den klart største i bygge og anlæg. Hyppigste reaktionstype er et strakspåbud, som udgør langt over halvdelen af alle reaktioner. Delbranchen ”opførelse og nedrivning af byggeri” får også flest reaktioner per besøg, dog tæt efterfulgt af delbranchen ”anlægsarbejde”. Færrest reaktioner per besøg får delbranchen ”færdiggørelse af byggeri”.

Udgivet den 25. maj 2018