Arbejdsmiljøpolitisk konsulent, NYT JOB I BAT

STILLINGSANNONCE I BAT

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent søges til Bygge- og Anlægs- og Trækartellet, BAT.

Bygge- og Anlægs- og Trækartellet søger hermed en arbejdsmiljøpolitisk konsulent, som kan varetage bygningsarbejdernes arbejdsmiljø interesser i forhold til andre af byggeriets organisationer, myndigheder og i den politiske interessevaretagelse i Danmark og på EU niveau.

Byggeriet er desværre plaget af et stort antal arbejdsulykker. Samtidig hermed er der også en høj grad af nedslidning blandt bygningsarbejdere. Den arbejdsmiljøpolitiske konsulent kommer til at arbejde med at finde frem til arbejdsmiljøtiltag og indsatser, som kan medvirke til at øge sikkerheden på byggepladserne og derved få ulykkestallet og nedslidningen bragt ned.

Arbejdet kommer til at foregå i et tæt samarbejde med BAT’s arbejdsmiljøudvalg og inden for de organisatoriske rammer og udvalg/arbejdsgrupper, som findes på det arbejdsmiljøpolitiske område.

På lønmodtagerside i Byggeriet har vi en lang tradition for et stærkt og tæt samarbejde omkring netop arbejdsmiljø. Man vil derfor komme til at være den drivende kraft i dette samarbejde. Desuden vil man komme til at indgå i vores europæiske organisation EFBT’s arbejdsgruppe (sprog foregår på engelsk) om arbejdsmiljø, som forholder sig til den regulering, som kommer på det arbejdsmiljøpolitiske område fra EU.

Vi foretrækker en person, som både har erfaring med arbejdsmiljø og fra en politisk styret organisation, myndighed eller institution.

Der er ansøgningsfrist til denne stilling søndag d. 16. september 2018. Vi forventer snarest herefter at holde ansættelsessamtaler.

Ansøgningen sendes til sekretær i BAT, Charlotte Aaen: charlotte.aaen@batkartellet.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sekretariatschef Gunde Odgaard på telefon 4074 7475.

BAT-KARTELLET

KAMPMANNSGADE 4, 1790 KØBENHAVN V.

WWW.BATKARTELLET.DK

Udgivet den 24. august 2018