AOF kurser for udenlandske medlemmer

På BAT’s konference den 15. november om udenlandsk arbejdskraft hørte vi et oplæg fra AOF om, hvordan de kan etablere danskkurser og andre kurser for vores udenlandske medlemmer.

Enkelte af deltagerne på konferencen har allerede kontaktet AOF herom, og i BAT har vi nu formelt indgået en samarbejdsaftale med AOF særligt rettet imod udenlandske medlemmer.

Det har vi gjort fordi, vi mener, at danskkurser skal være et delelement i en kommende organiseringsstrategi overfor udenlandske bygningsarbejdere. Imidlertid er der ingen grund til at vente med at etablere kurser, hvis der er mulighed og behov herfor allerede nu. Hvis ikke en enkelt afdeling har nok ”kursister”, kan det ske på tværs af afdelinger og forbund, eller i samarbejde med forbund/afdelinger fra andre brancher.

Der er ikke noget i vejen for, at der også etableres andre AOF kurser end dansk. Det kunne eksempelvis være i matematik. Vi tror bare umiddelbart, at danskkurser er de mest relevante overfor denne gruppe af medlemmer og potentielle medlemmer.

BAT’s samarbejdsaftale med AOF træder ikke i stedet for aftaler, som forbund eller afdelinger allerede har indgået med AOF. Den skal ses som et supplement.

Vi har aftalt med AOF, at der er en særlig indgang for os, hvilket betyder, at I kan kontakte nedenstående 2 medarbejdere i AOF:

Uffe Pedersen: 20 96 02 28 Humaira Nasim: 61 68 84 84

Uffe eller Humaira vil så guide jer igennem og bede den relevante AOF afdeling eller medarbejder om at kontakte jer. Det sikrer en større entydighed i behandlingen af jeres ønsker.

I BAT håber vi, at dette tilbud vil blive godt modtaget.

Udgivet den 9. maj 2017