AMBITIØST UDSPIL FRA SOCIADEMOKRATIET FOR GRØN OMSTILLING

AMBITIØST UDSPIL FRA SOCIADEMOKRATIET FOR GRØN OMSTILLING

Socialdemokratiet har netop fremlagt et særdeles ambitiøst udspil for den grønne omstilling i Danmark. Udspillet adskiller sig derved fra det energipolitiske udspil som regeringen fremlagde i sidste uge.

Socialdemokratiet ønsker at målsætningen for udbygningen af den vedvarende energi skal foregå hånd i hånd med energieffektivisering og konkrete mål for energispare-indsatse

Det gælder ikke mindst i byggeriet og i den eksisterende bygningsmasse, hvor Socialdemokratiet barsler med tiltag, der sætter den offentligejet bygningsmasse i fokus for energipareindsatsen.

I Bygge- Anlægs- og Trækartellet hilser vi initiativet velkommen og vi håber på, at Socialdemokraterne herved kan skabe en tydelig og klar modvægt til regeringens forsimplede og sølle forståelse af perspektivet i den grønne omstilling.

Socialdemokraternes udspil vil give ny næring til de mange danske virksomheder som allerede er i verdenseliten, når det gælder grøn omstilling, vedvarende energi og energieffektivisering.

Socialdemokraterne ønsker ikke, at vi hviler på laurbærrene, men at vi til stadighed forsker og er innovative og produktudvikler i forhold til at være i den absolutte verdenstop, når det gælder grøn omstilling.

I en dansk sammenhæng må det vel kun være den danske regering og Dansk Energi der ikke kan bakke op om de forslåede tiltag og om ambitionsniveauet for den grønne omstilling.

Henvendelse kan ske til Sekretariatschef Hr. Gunde Odgaard, mobil: 4074 7475 eller mail: gunde.odgaard@batkartellet.dk

Udgivet den 4. maj 2018