Aktion afslører manglende sikkerhed i byggeriet

Byggefagforeningerne i BAT har netop besøgt 64 byggepladser landet over.

Det skete som led i en aktion for et bedre arbejdsmiljø. Resultatet er direkte nedslående.

Resultater

 • På op mod 2/3-dele af de besøgte byggepladser blev der konstateret brud på arbejdsmiljøloven i form af dårlig sikkerhed med risiko for ulykke
 • Listen over fejl og mangler er lang:
  1. Manglende sikring ved arbejde i højden, kritisable stilladser og risiko for faldende genstande
  2. Rod, uorden og mangelfuld rengøring
  3. Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger, fx arbejde over skulderhøjde
  4. Risiko for skæreskader
  5. El-kabler i vand
 • Fagforeningerne påtalte de værste situationer. En del af byggepladserne kan se frem til at få nyt besøg.
 • En række byggepladser, hvor der var overhængende fare, er blevet meldt til Arbejdstilsynet
 • Heldigvis mødte byggefagene også virksomheder og byggepladser med god sikkerhed og fin orden
 • Sikkerheden er generelt bedre, hvor der er valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Men desværre mangler der arbejdsmiljørepræsentanter på mange byggepladser, også hvor loven stiller krav om det.

Kommentar fra Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg:

 • Resultatet er skuffende. Vi ser ikke tegn på, at sikkerheden er blevet bedre. Det overrasker os, siger han og henviser til, at byggebranchen har gjort en stor indsats i to år for at vende udviklingen og undgå arbejdsulykker.
 • Det dårlige arbejdsmiljø truer bygningsarbejdernes helbred.
 • Bygherrer, projekterende og virksomheder er nødt til at opgradere sikkerheden. Som ansatte skal vi selvfølgelig også gøre vores til, at tingene er i orden.
 • Aktionen afslører et stort behov for at få Arbejdstilsynet på banen, mener Søren Schytte.

BAT er stærkt foruroliget over udsigten til, at Arbejdstilsynet skæres ind til benet.

 • Vi er rystede over, at Venstre-regeringen vil spare omkring 20% af Arbejdstilsynets resurser i 2016, siger Søren Schytte og henviser til Venstres forslag til finanslov for 2016.
 • Arbejdstilsynets kontrol har stor effekt – husk på, at hvert påbud fjerner farlige situationer og flytter arbejdsmiljøet i den rigtige retning, forklarer Søren Schytte.
 • Antallet af påbud som følge af dårlig sikkerhed er tårnhøjt i byggeriet og 3-4 gange højere end gennemsnittet af alle brancher.
 • BAT appellerer til, at DF og andre taler Venstre til fornuft. De planlagte nedskæringer i Arbejdstilsynet må tages af bordet, siger Søren Schytte. Uden kontrol med sikkerheden, får vi aldrig bugt med de mange ulykker og arbejdsbetingede lidelser i vores branche, slutter han.

Yderligere oplysninger:

 • Søren Schytte, formand for BAT’s arbejdsmiljøudvalg: 3638 3638 eller 5153 3143
 • Ulrik Spannow, arbejdsmiljøkonsulent i BAT: 8892 1111 eller 2532 4974

Baggrundsdata om BAT

 • BAT = BAT-kartellet = Bygge, Anlægs- og Trækartellet, se www.batkartellet.dk
 • BAT er en faglig samarbejdsorganisation for 7 LO-forbund med medlemmer i bygge- og anlægsbranchen (3F, Dansk El-forbund, Malerforbundet i Danmark, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK/Privat samt Teknisk Landsforbund)
 • BAT repræsenterer via de 7 forbund over 90.000 erhvervsaktive medlemmer

Baggrundsinformation

Ulykker i byggeriet

 • Hvert år anmeldes ca. 4.500 ulykker i byggeriet, herunder ca. 1.100 alvorlige ulykker
 • Byggeriet står for 13 % af alle alvorlige arbejdsulykker og 20 % af alle dødsulykker, selvom kun 6 % er ansat i branchen
 • Hvert år rammes over 10 % af en eller flere arbejdsulykker
 • En arbejdsulykke koster virksomheden ca. 30.000 kr. Virksomheden skal omsætte for ca. 2 mio. kr. for at dække de direkte omkostninger ved en arbejdsulykke

 

Udgivet den 30. oktober 2015